यो वेबसाइट मा जानकारी समावेश, लिंक, तस्बिरहरू र भिडियो को स्पष्ट रूपमा यौनजन्य सामाग्री (सामूहिक, «यौन स्पष्ट सामाग्री»). जारी छैन भने: तपाईं छैनन् कम्तिमा वर्ष को उमेर वा बहुमत को उमेर मा प्रत्येक र हरेक अधिकार क्षेत्र मा जो तपाईं हुनेछ वा हुन सक्छ हेर्नुहोस् यौन स्पष्ट सामाग्री, जो उच्च छ (को «उमेर को बहुमत»), यस्तो सामाग्री, हेर्दा स्पष्ट रूपमा यौनजन्य सामाग्री छैन कानूनी मा प्रत्येक र हरेक समुदाय जहाँ तपाईं चयन.

§ र अन्य लागू नियमहरू र नियमहरू सबै निम्न बयान साँचो हो र सही

About