सबै हाम्रो शब्दकोश छन् द्विदिशात्मक कि अर्थ, तपाईं माथि हेर्न सक्छन् शब्दहरू मा दुवै भाषा एकै समय छ । ? सबै हाम्रो शब्दकोश छन् द्विदिशात्मक कि अर्थ, तपाईं माथि हेर्न सक्छन् शब्दहरू मा दुवै भाषा एकै समय छ । यी वाक्य आउन बाह्य स्रोत र सही नहुन सक्छ ।

About