तपाईं पूरा कि एक मान्छे तपाईं लाग्छ छ, ‘ठीक’, ‘ त तपाईं संग बाहिर जान उहाँलाई । तपाईं यो थाहा अघि, तपाईं सुतिरहेको छौं सँगै र तपाईं आफैलाई गर्न लाग्छ, ‘यो सबै राम्रो गरौं, गरेको यो राख्न ‘आकस्मिक’ सम्म म कसैले पाउन म साँच्चै क्लिक गर्नुहोस् । यदि यो भयो छ, तपाईं, र तपाईं चाहनुहुन्छ कसरी सिक्न जान आकस्मिक डेटिङ गर्न एक प्रतिबद्ध सम्बन्ध, त्यसपछि यो भिडियो तपाईं को लागि छ.

About