submit


यो संभावना छ कि उनि हुन सक्छ तपाईं को लागि खोज. अधिक प्रयोगकर्ताहरु जो आफ्नो प्रोफाइल हेर्न, अधिक संभावना छन् कि नयाँ मित्र लेख्न हुनेछ, तपाईं गर्न पहिलो छ । चार छन् तरिकामा पाउन आफ्नो प्रोफाइल मा एक डेटिङ साइट छन् । प्रोफाइल खोजी गर्दै क्रमबद्ध गरेर मिति र समय प्रयोग, गत लग-मा साइट मा. शुरुवात मा, यो पहिलो प्रोफाइल देखाएका छन् गर्नेहरूलाई मा-लाइन । जो प्रयोगकर्ता मा लग गर्न वेब साइट अर्को गर्दै त्यसपछि देखाइएको पछि, ती जसले लग मा केही समय पहिले ।

About