प्रतीक्षा, के

तपाईं थाहा छ

के तपाईं के गर्न आवश्यक छ कि त त्यो तपाईं रुचि र तपाईं भरोसा, तपाईं जस्तै, संग परिस्थितिमा ह्यान्डल गर्न छ, जहाँ अन्य मानिसहरू प्रयास गर्न आफ्नो कुराकानी गर्न बाधा, र तपाईं रूपमा आत्म- एक ठाउँ देखि अर्को गर्न ल्याउन.

र, तपाईंलाई थाहा छ तपाईं कसरी गरिरहनुभएको यो आफ्नो मा

तपाईं आफ्नो सबै भन्दा राम्रो दिन छ किनभने आफ्नो शरीर हेरविचार र आफ्नो शैली छ । के पनि अधिक महत्त्वपूर्ण छ: तपाईं एक सेक्सी आवाज, एक विश्वस्त शरीर भाषा र आत्म- देख विकास गर्न सम्पर्क ।

About